Toiminta-ajatus

Nuoren Suomen Liikuntaleikkikoulu -ohjelma syntyi tarpeesta luoda uutta lapsilähtöistä liikuntakulttuuria. Alle kouluikäisille lapsille ei ole ollut riittävästi vaihtoehtoja monipuoliseen, liikunnan perustaitoja kehittävään harrastamiseen. Lastenliikuntaa heijastettiin pitkään aikuisten urheilun maailmaan, jossa kilpailu ja lajin valinta tulivat lapsen elämään hyvinkin varhaisessa vaiheessa.  Elinympäristömme muuttumisen myötä myös lasten luonnolinen liikkuminen on merkittävästi vähentynyt. Liikuntaleikkikoulu -ohjelma kehitettiin tarjoamaan liikuntaa lapsille lapsen ehdoilla.

Liikuntaleikkikoulu on suunniteltu lapsen omista lähtökohdista. Sen tarkoituksena on tukea lapsen monipuolista kehittymistä niin liikunnan, tunne-elämän kuin sosiaalisuudenkin alueella. Liikunta on väline lapsen kasvun tukemisessa! Liikuntaleikkikoulu tarjoaa lapselle kehittäviä elämyksiä ja liikunnan iloa.

Pienten lasten liikuntakasvatuksen ytimenä on lapsen oma keho. Kehon tuntemisen ja hallinnan kautta lapsi oppii ihmiselle jokapäiväisessä elämässä välttämättömät perusliikkeet. Perusliikkeistä kehitellään edelleen vaativampia liikkeitä, joita voi hyödyntää niin arkena kuin monessa liikuntalajissakin. 

Liikunnan tulee olla lasta varten.

 

Liikuntaleikkikoulun tavoitteet

 

Liikuntaleikkikoulussa lapsi oppii:

  • tuntemaan kehonsa osat ja niiden toiminnot (pää, olkapää, peppu, ojentaminen, koukistaminen...)
  • liikkumaan monipuolisesti (hyppien, juosten, varpaillaan, polvillaan, sivuttain...)
  • kehon ja liikkeeen avulla erilaisia käsitteitä (etäisyys, vasen, oikean, ylös, alas, koukussa...)
  • ratkaisemaan annettuja liiketehtäviä ja ongelmia sekä pystyy omaperäisiin ratkaisuihin
  • ilmaisemaan ja hallitsemaan tunteensa
  • tekemään yhdessä, auttamaan, luottamaan ja pitämään puolensa ryhmässä

Liikuntaleikkikoulussa jokainen tuntee onnistumisen elämyksiä!

 

Lähde: Liikuntaleikkikouluohjaajan koulutusmateriaali